• Specialist in
    financiële zorgverlening
    Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd.

    mr. Ramona Batta
    Gerechtsdeurwaarder en Bewindvoerder
    Direct contact

Bewindvoering.
Als de situatie erom vraagt.

Bewindvoering is erop gericht om de financiële belangen te behartigen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn dit zelf te doen. Oorzaken hiervan kunnen lichamelijke en/of psychosociale redenen zijn, maar ook schulden of verkwisting. Na het intakegesprek kan gezamenlijk worden besloten om voor tijdelijke of permanente bewindvoering te kiezen. De kantonrechter wijst Batta dan officieel als bewindvoerder aan.

 

“Batta denkt in oplossingen, ze zijn creatief en positief.
Ze laten je in je waarde en oordelen niet.” 

Bewindvoeren en beheren

Batta is bewindvoerder, beheert uw vermogen en is in die rol verantwoordelijk voor uw financiën.
Wij nemen samen met u alle beslissingen omtrent uw vermogen. Met Batta als uw financieel belangenbehartiger kunt u rekenen op een professioneel partner.

Is uw financiële situtie van die aard dat bewindvoering in het verschiet ligt?

Dan kunt u dit wellicht voorkómen met de services schuldhulpverlening of financiële coaching. Een proactieve maatregel is immers beter dan een reactieve.