Buitengerechtelijke incassokosten

Per 1 juli 2012 is de wet met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten (WIK) van kracht. Deze wet heeft gevolgen voor de wijze waarop u uw klanten moet aanmanen en voor de buitengerechtelijke incassokosten die u mag (laten) berekenen. 

U kunt uiteraard uw eigen vertrouwde aanmaningen aan uw debiteuren blijven sturen. De laatste aanmaning vóór het uit handen geven van uw vordering dient u echter volgens onderstaande aanwijzingen op te stellen om in het latere incassotraject de incassokosten op de debiteur te kunnen verhalen:

  1. U dient in uw brief de debiteur een termijn van minimaal 14 dagen te gunnen, vanaf de dag nadat deze brief door de debiteur is ontvangen of bij hem is bezorgd, om alsnog zonder bijkomende kosten te betalen. Wij raden aan om een termijn van 16 dagen te hanteren zodat u altijd goed zit. Een voorbeeld van een dergelijke brief kunt u hiernaast downloaden (door in de tekst boven de calculator op het woordje "hier" te klikken).
  2. Vervolgens dient u de debiteur erop te wijzen dat er incassokosten in rekening zullen worden gebracht indien er niet/niet tijdig wordt betaald.
  3. Tevens dient u expliciet de hoogte van de incassokosten te vermelden. Deze kosten kunt u berekenen aan de hand van onze kostencalculator.
  4.  Om discussie over de ontvangst van de WIK-brief te voorkomen, raden we u aan om deze per aangetekende post en/of per e-mail met leesbevestiging te versturen.