Boeien voor de Bewindvoerder: herziene uitgave!

In een tijd van financiële onzekerheid krijgt een steeds grotere groep mensen te kampen met een onhoudbare financiële situatie. Om het hoofd boven water te houden wordt steeds vaker hulp gezocht in een schuldhulptraject of in het meerderjarigenbewind ook wel beschermingsbewind genoemd. In dat laatste geval wordt een bewindvoerder benoemd die verantwoordelijk wordt voor het beheer van het vermogen en inkomen van de onderbewindgestelde.

Ramona Batta heeft een handleiding geschreven uit en voor de praktijk van de bewindvoering in Nederland. Het biedt concrete wenken of ‘boeien’ in de woelige ‘financiële oceaan’. Het is bedoeld voor professionals, studenten en iedereen die met bewindvoering in aanmerking komt. ‘Boeien voor de Bewindvoerder’ is het resultaat van haar ruime ervaring en inzichten terzake als incassogemachtigde, bewindvoerder, advocaat en ondernemer.

Het boek beschrijft de dagelijkse praktijk van de professionele bewindvoerder vanuit de visie en perspectief van de gerechtsdeurwaarder welke, ondanks alle ervaring, iedere dag weer opnieuw verrast wordt.

‘Boeien voor de bewindvoerder’ is bedoeld als praktische gids en als aanvulling voor de professionele hulpverlener (in opleiding) in de uitoefening van het ambt bewindvoerder. De meeste aandacht wordt besteed aan de problematiek van de dagelijkse gang van zaken. Speciale aandacht gaat uit naar de correspondentie met incassobureaus, dreigende gerechtsdeurwaarders, de juistheid van beslagen op loon en roerende zaken alsmede de diverse procedures, waarbij deze problemen in de dagelijkse praktijk steeds vanuit ervaring worden besproken. Met behulp van een tijdslijn zijn de wettelijke verplichtingen uitgestippeld en waar mogelijk verduidelijkt met schema’s en ‘boeien’. Door deze wijze van aanpak heeft de lezer een zo compleet mogelijk overzicht, waardoor deze vanaf de aanvang tot het einde van het bewind in staat is iedere situatie kundig aan te pakken.

In de tekst zijn ‘links’ opgenomen waar u meer specifieke informatie kunt vinden/downloaden.

De beschermingsmaatregelen curatele en/of mentorschap worden, ondanks het feit dat er veel overlapping is, geheel buiten beschouwing gelaten. Deze voorzieningen hebben een afzonderlijke ontstaansgeschiedenis en een onderscheidend toepassingsbereik. Het beschermingsbewind betreft, in tegenstelling tot beide andere maatregelen, alleen het beheren van de materiële belangen van de onderbewindgestelde, niet de immateriële.

U kunt de herziene uitgave van het boek 'Boeien voor de bewindvoerder ' hier bestellen. Deze uitgave bevat alle recente wetsbepalingen en is volledig up-to-date.

Bestel Boeien voor de Bewindvoerder: herziene uitgave!

Wij gebruiken uw gegevens voor het verwerken en verzenden van uw bestelling.