Nieuwe Wet normering buitengerechtelijke incassokosten: WIK!

Sinds 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) van kracht. Dit houdt in dat het gemarchandeer over incassokosten eindelijk voorbij is. Althans, wij verwachten dat met de WIK wellicht een einde is gekomen aan het onderhandelen over incassokosten.

De WIK bepaalt dat de schuldenaar verplicht is incassokosten te betalen. De hoogte van de incassokosten wordt bepaald aan de hand van de zogeheten WIK-staffel en is afhankelijk van de hoofdsom van uw vordering.

Voor een succesvol beroep op de WIK is het noodzakelijk dat u zich aan de spelregels houdt van het WIK-traject. Deze regels luiden als volgt:

  1. U dient de debiteur een termijn van 14 dagen te gunnen om alsnog te betalen zonder bijkomende kosten;
  2. Tevens dient u de debiteur erop te wijzen dat er incassokosten in rekening zullen worden gebracht indien er niet wordt betaald binnen deze termijn;
  3. Voorts dient u expliciet de hoogte van de incassokosten te vermelden. Deze kosten dient u te berekenen aan de hand van de WIK-staffel.

Een en ander vergt wellicht een aanpassing in uw debiteurenadministratie en in uw algemene voorwaarden. Uiteraard helpen wij u daar graag bij! Eerste hulp wordt alvast geboden in de vorm van een voorbeeldaanmaning en de incassokostencalculator op deze site. De aanmaning kunt u overnemen of aanpassen aan uw eigen aanmaningen. Door het invullen van de hoofdsom in het calculatorveldje krijgt u makkelijk het juiste bedrag aan incassokosten.

De WIK is in eerste instantie niet bedoeld voor B2B doch de verwachting is dat de regelgeving op korte termijn wordt doorgetrokken naar deze rechtsverhouding. Wij raden u daarom aan deze regelgeving zo snel mogelijk te integreren in uw administratie.

Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie.