Staatscourant

De laatste tijd merken wij dat er enige onduidelijkheid is omtrent de publicatie van een echtscheidingsbeschikking ex artikel 820 Rv.

Ter opheldering:

Een echtgenoot die in eerste aanleg niet in de procedure is verschenen kan binnen drie maanden na betekening van de echtscheidingsbeschikking aan hem in persoon in hoger beroep gaan. Is de beschikking niet in persoon betekend dan moet betekening ALTIJD gecombineerd worden met het publiceren van een uittreksel van de beschikking in de Staatscourant. Dit publiceren is een taak van de advocaat en niet van de gerechtsdeurwaarder!

Belangrijk detail: De datum van publicatie in de Staatscourant geldt als datum waarop de appeltermijn gaat lopen!

Voor andere vragen of overleg: bel team Batta op 043-2070610.