Ondanks een jarenlange lobby en inspanningen van advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen worden deze beroepsgroepen met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 geconfronteerd met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak.

Voor de gerechtsdeurwaarders betekent dit een forse kostenpost voor elk kantoor, aangezien er een heffing wordt opgelegd per iedere uitgevoerde ambtshandeling. Die systematiek is bepaald in de Verordening doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht aan de leden van de KBvG en de bestuursregel "Doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht".

Op advies van de KBvG dienen wij deze kostenpost aan onze opdrachtgevers door te belasten en zien wij ons helaas genoodzaakt om onze bureau – en dossierkosten met ingang van 1 november jl. te verhogen. Wij hopen op uw begrip!