De bewindvoerder & het zwaard van Damocles

De bewindvoerder heeft geregeld te maken met cliënten die op basis van de Opiumwet en/of het strafrecht in de problemen komen. Om deze problematiek het hoofd te bieden is een verdieping van de Opiumwet, het strafrecht en de Algemene wet Bestuursrecht een must! Onderwerpen zoals woningsluiting op last van de gemeente, gevolgen voor de huur, de te betalen lasten, het werk, schulden en een eventueel WSNP traject, komen uitgebreid aan bod tijdens deze cursus.

mr. Ramona Batta zal in samenwerking met advocaat mr. Wouter Geertsen, eigenaar van Van Dijk c.s. Advocaten in Maastricht, deze onderwerpen uitvoerig behandelen opdat u als bewindvoerder in de toekomst bent opgewassen tegen deze ingewikkelde problematiek.

Hieronder volgt een greep uit het programma-aanbod:

 1. Verdieping Opiumwet, in het bijzonder artikel 13b Opiumwet;
 2. Algemene wet bestuursrecht artikel 5 en 6;
 3. Historie Damoclesbeleid: juridische basis, behandeling casus en jurisprudentie en de te nemen stappen;
 4. Wetboek van Strafrecht en Strafvordering, de wettelijke basis, voorlopige hechtenis, detentie, rechten van de verdachte en reclassering;
 5. Civiel recht: Titel 4 en 10 van het Burgerlijk Wetboek en boek 1 van Faillissementswet;
 6. Behandeling van de gevolgen voor het huur - en arbeidsrecht, schulden, minnelijke regelingen en WSNP, verzekeringen en kinderen.

Cursusprogramma:

 • Wanneer? Donderdag 16 mei 2019 
 • Tijdstip? 12.30 uur: Lunchbuffet/ 13.00 uur: Aanvang curus/ 15.00 uur: Korte pauze met koffie en vlaai/ 17.00 uur: Afsluiting met borrel 
 • Locatie? Kantoor Ramona Batta Gerechtsdeurwaarders en Bewindvoerders, Avenue Céramique 140 in Maastricht
 • Kosten? € 245,- excl. BTW
 • PE-Punten? Voor bewindvoerders zijn bij BPBI en NBPB 4 PE-punten/studie-uren voor deze cursus toegekend. Voor overige brancheverenigingen dienen zelfstandig de PE-punten worden aangevraagd.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via michel.ramakers@battacs.nl

Wij heten u van harte welkom!