Terugdringing van armoede- en schuldenproblematiek vraagt ook om een eenvoudig en gecoördineerd proces van schuldinning. De beslagvrije voet voorziet erin dat mensen aan hun financiële verplichtingen voldoen, maar ook voldoende middelen overhouden om in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te voorzien. Schuldeisers moeten de beslagvrije voet dan ook te allen tijde in acht nemen. Dat gaat nog te vaak mis!

De beslagvrije voet wordt te vaak niet correct vastgesteld, omdat de vereiste gegevens, die nodig zijn voor de berekening niet en/of niet op tijd door de schuldenaar worden aangeleverd.

Met name de deurwaarders hebben daarom jaren geleden het initiatief genomen de wetgever ervan te overtuigen dat modernisering van de huidige wetgeving een must is.

Met ingang van 1 januari 2021 treedt - eindelijk - de nieuwe “Wet vereenvoudiging beslagvrije voet” in werking.

 

Voor het vaststellen van de beslagvrije voet kan de deurwaarder straks rechtstreeks inzage hebben in de gegevens zoals die bekend zijn bij UWV Polisadministratie, SVB, de Basisregistratie Personen (BRP) en de Belastingdienst. Hierdoor wordt het voor iedereen makkelijker en overzichtelijker althans dat is de bedoeling….

Ramona Batta zal u, in kleine groepen, meenemen in deze nieuwe wet en u laten kennismaken met alle nieuwe wettelijke aspecten en regels omtrent de beslaglegging en de nieuwe beslagvrije voet. Aan de hand van diverse voorbeelden zult u worden voorzien van de benodigde tools om uw kennis en vaardigheden te optimaliseren. Hierbij is er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht en vragen.

 

Het is vanzelfsprekend dat de regels van het RIVM strikt worden gevolgd en alle mogelijke maatregelen worden getroffen om elk risico op besmetting te voorkomen.

Uiteraard is voor een ieder de onderlinge 1,5 meter afstand gegarandeerd!

 

Wanneer?            : Woensdag 9 december 2020 
Aanvang?            : 12.30 – Lunch (aan tafel) / 13.00 - Aanvang programma / 15.00 – Korte pauze met koffie en vlaai (aan tafel) / 17.00 - Einde

Locatie?               : Ramona Batta gerechtsdeurwaarders en bewindvoerders

                               Avenue Céramique 140 Maastricht

Kosten?                : € 245,- excl. Btw

PE-punten?          : Voor bewindvoerders zijn bij de BPBI en de NBPB 4 PE-punten/studie-uren aangevraagd.

Voor overige brancheverenigingen dienen zelfstandig de PE-punten te worden aangevraagd.  

 

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via: michel.ramakers@battacs.nl

Wij heten u van harte welkom!

 

Let wel: Vanwege de coronamaatregelen is het aantal plaatsen is beperkt!