Explootvrije dagen 2021

In Artikel 64 lid 2 Rv is bepaald dat een deurwaarder geen exploot mag doen op een zondag of op een algemeen erkende feestdag.

Bij Koninklijk Besluit worden jaarlijks bepaalde dagen gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag, derhalve zijn ook deze dagen explootvrij.

De explootvrije dagen conform de Algemene Termijnenwet en Koninklijk Besluit in 2021 zijn:   

  • 02 april 2021 (Goede Vrijdag)
  • 05 april 2021 (Paasmaandag)
  • 27 april 2021 (Koningsdag)
  • 05 mei 2021 (Bevrijdingsdag)
  • 13 mei 2021 (Hemelvaart)
  • 14 mei 2021 (dag na Hemelvaart)
  • 23 mei 2021 (Pinksteren)
  • 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)

Op deze dagen mogen wij derhalve geen exploten uitreiken. Wij verzoeken u vriendelijk om hier - voor zover mogelijk - rekening mee te houden bij het aanleveren van uw opdrachten.

Tip! U kunt een bijzonder verlof bij de Voorzieningenrechter aanvragen zodat wij op deze explootvrije dagen met toestemming van de Voorzieningenrechter wel ambtshandelingen voor u mogen verrichten.