Terugdringing van armoede- en schuldenproblematiek vraagt ook om een eenvoudig en gecoördineerd proces van schuldinning. De beslagvrije voet voorziet erin dat mensen aan hun financiële verplichtingen voldoen, maar ook voldoende middelen overhouden om in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te voorzien. Schuldeisers moeten de beslagvrije voet dan ook te allen tijde in acht nemen. Dat ging in het verleden nog te vaak mis!

De beslagvrije voet werd vaak niet correct vastgesteld, omdat de vereiste gegevens, die nodig waren voor de berekening niet en/of niet op tijd door de schuldenaar werden aangeleverd.

Gerechtsdeurwaarders hebben daarom jaren geleden het initiatief genomen de wetgever ervan te overtuigen dat modernisering van de huidige wetgeving een must is.

Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe “Wet vereenvoudiging beslagvrije voet” in werking getreden.

 

Voor het vaststellen van de beslagvrije voet heeft de deurwaarder rechtstreeks inzage in de gegevens zoals die bekend zijn bij UWV Polisadministratie, SVB, de Basisregistratie Personen (BRP) en de Belastingdienst. Hierdoor wordt het voor iedereen gemakkelijker en overzichtelijker, althans dat is de bedoeling….

Ramona Batta zal u, in kleine groepen, meenemen in deze nieuwe wet en u laten kennismaken met alle nieuwe wettelijke aspecten en regels omtrent de beslaglegging en de nieuwe berekening van de beslagvrije voet. Aan de hand van diverse voorbeelden zult u worden voorzien van de benodigde tools om uw kennis en vaardigheden te optimaliseren. Hierbij is er voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht en vragen.

 

Het is vanzelfsprekend dat de regels van het RIVM strikt worden gevolgd en alle mogelijke maatregelen worden getroffen om elk risico op besmetting te voorkomen.

De cursus gaat door bij een minimale deelname van 6 personen en maximaal 8 personen zodat we de onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen waarborgen.

 

Wanneer?            : Woensdag 26 mei 2021 
Aanvang?            : 12.30 – Lunch (aan tafel) / 13.00 - Aanvang programma / 15.00 – Korte pauze met koffie en vlaai (aan tafel) / 17.00 - Einde

Locatie?               : Ramona Batta gerechtsdeurwaarders en bewindvoerders, Avenue Céramique 140 in Maastricht.

Kosten?                : € 245,- excl. Btw

PE-punten?          :Voor bewindvoerders worden door Horus (BPBI) en de NBPB 4 PE-punten/studie-uren toegekend.

Voor overige brancheverenigingen dienen zelfstandig de PE-punten te worden aangevraagd.  

 

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via: michel.ramakers@battacs.nl

Wij heten u van harte welkom!