De bewindvoerder versus de gerechtsdeurwaarder in crisistijd

De bewindvoerder en de gerechtsdeurwaarder hand in hand of tegenover elkaar?

Wat zijn ieders rechten en plichten, wat kan en moet, welke tools hebben we om er samen het beste van te maken nu een ieder geconfronteerd wordt met (energie)schuldenproblematiek, inflatie en de daaruit voortvloeiende beslagen op inkomens.

 

Deze cursus is interessant voor bewindvoerders die meer willen leren over de verhouding tussen de bewindvoerder en de deurwaarder.

       

Onderstaande onderwerpen zullen in de cursus aan bod komen:

  • De wet- en regelgeving;
  • De taken en verantwoordelijkheden van de bewindvoerder en de deurwaarder;
  • Wie heeft wanneer de regie bij een beslag op inkomsten;
  • De werkgever en beslag op inkomsten;
  • De rechter inroepen bij een beslag op inkomsten of roerende zaken;
  • Energieproblematiek & bijzondere bijstand;
  • De praktijk;
  • Actualiteiten van recente wetswijzingen en vooruitblik 2023

 Wanneer:                  

Woensdag 14 december 2022

Programma:                    

12.30 uur Lunch

13.00 uur Aanvang cursus

15.00 uur  pauze met koffie en vlaai      

17.00 uur  Afsluiting

Locatie:                    

Avenue Céramique 140 – 6221 KV te Maastricht

Docent:                 

Ramona Batta, gerechtsdeurwaarder

Kosten:                     

€ 245,00 excl. btw

PE-punten:               

NBPB 4 studie-uren

 

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via: info@battacs.nl