Explootvrije dagen 2023

In Artikel 64 lid 2 Rv is bepaald dat een deurwaarder geen exploot mag doen op een zondag of op een algemeen erkende feestdag.

Bij Koninklijk Besluit worden jaarlijks bepaalde dagen gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag, derhalve zijn ook deze dagen explootvrij.

De explootvrije dagen conform de Algemene Termijnenwet en het Koninklijk Besluit in 2023 zijn:   

  • 07 april 2023 (Goede Vrijdag)
  • 10 april 2023 (Paasmaandag)
  • 27 april 2023 (Koningsdag)
  • 28 april 2023
  • 05 mei 2023 (Bevrijdingsdag)
  • 18 mei 2023 (Hemelvaart)
  • 19 mei 2023 (dag na Hemelvaart)
  • 29 mei 2023 (Pinkstermaandag)
  • 25 december 2023 (1e kerstdag)
  • 26 december 2023 (2e kerstdag)

Op deze dagen mogen wij derhalve geen exploten uitreiken. Wij verzoeken u vriendelijk om hier - voor zover mogelijk - rekening mee te houden bij het aanleveren van uw opdrachten.

Tip! U kunt een bijzonder verlof bij de Voorzieningenrechter aanvragen zodat wij op deze explootvrije dagen met toestemming van de Voorzieningenrechter wel ambtshandelingen voor u mogen verrichten.