Privacyverklaringen

Voor de diverse partijen waarmee wij als deurwaarderskantoor werken, hebben wij specifieke privacyverklaringen opgesteld.

Klik hieronder op de doelgroep waartoe u behoort voor de privacyverklaring die op u van toepassing is.

Tevens treft u hier onze klachtenprocedure aan voor het geval u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.