Extra explootvrije dagen

In Artikel 64 lid 2 Rv is bepaald dat een deurwaarder geen exploot mag doen op een zondag of op een algemeen erkende feestdag.

Bij Koninklijk Besluit worden jaarlijks bepaalde dagen gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag, derhalve zijn ook deze dagen explootvrij.

De explootvrije dagen conform de Algemene Termijnenwet en Koninklijk Besluit in 2019 zijn:   

  • 30 mei 2019 (Hemelvaart)
  • 31 mei 2019 (dag na Hemelvaart)
  • 10 juni 2019 (Pinkstermaandag)
  • 25 december 2019 (Kerstmis)
  • 26 december 2019 (tweede Kerstdag)
  • 27 december 2019 (gelijkgesteld aan een feestdag bij Koninklijk Besluit)

Op deze dagen mogen wij derhalve geen exploten uitreiken. Wij verzoeken u vriendelijk om hier - voor zover mogelijk - rekening mee te houden bij het aanleveren van uw opdrachten.