Als er beslag is gelegd op uw inkomen, dan is er een deel van uw inkomen waarop geen beslag gelegd kan worden. Dat deel wordt de beslagvrije voet genoemd. De gerechtsdeurwaarder berekent de voor u geldende beslagvrije voet op basis van informatie over uw inkomen, gezinsamenstelling en gegevens over uw woon - en ziektekosten, huur - en zorgtoeslag, etc.

Een deel van deze gegevens (o.a. de hoogte van uw woon - en ziektekosten en huur - en zorgtoeslag) dient u zelf aan de gerechtsdeurwaarder te verstrekken. Het is dus van groot belang dat u zelf de gerechtsdeurwaarder alle informatie geeft die hij nodig heeft voor een goede berekening van de beslagvrije voet. Zonder deze gegevens kan de gerechtsdeurwaarder namelijk alleen maar uitgaan van de basis beslagvrije voet. Een overzicht daarvan kunt u hieronder downloaden.

U kunt de voor uw situatie geldende beslagvrije voet zelf berekenen met de rekenmodule op onze website. Deze vindt u hier. Is de uitkomst anders dan de uitkomst van de gerechtsdeurwaarder, neem dan contact op met de gerechtsdeurwaarder zodat deze de ontbrekende gegevens kan aanvullen en het bedrag eventueel met terugwerkende kracht kan aanpassen.

Download voet per 1 januari 2020