Explootvrije dagen 2020

In Artikel 64 lid 2 Rv is bepaald dat een deurwaarder geen exploot mag doen op een zondag of op een algemeen erkende feestdag.

Bij Koninklijk Besluit worden jaarlijks bepaalde dagen gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag, derhalve zijn ook deze dagen explootvrij.

De explootvrije dagen conform de Algemene Termijnenwet en Koninklijk Besluit in 2020 zijn:   

  • 10 april 2020 (Goede Vrijdag)
  • 13 april 2020 (Paasmaandag)
  • 27 april 2020 (Koningsdag)
  • 05 mei 2020 (Bevrijdingsdag)
  • 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag)
  • 22 mei 2020 (dag na Hemelvaart, gelijkgesteld aan een feestdag bij Koninklijk Besluit)
  • 01 juni 2020 (Pinkstermaandag)

Op deze dagen mogen wij derhalve geen exploten uitreiken. Wij verzoeken u vriendelijk om hier - voor zover mogelijk - rekening mee te houden bij het aanleveren van uw opdrachten.

Tip! U kunt een bijzonder verlof bij de Voorzieningenrechter aanvragen zodat wij op deze explootvrije dagen met toestemming van de Voorzieningenrechter wel ambtshandelingen voor u mogen verrichten.