Tarieven meest voorkomende ambtshandelingen

per 1 januari 2022

Dagvaarding
Betekening titel
Betekening anders dan titel
Beslag op roerende zaken
Gerechtelijke inbewaringgeving
Aanplakken openbare verkoop roerende zaken
Beslag op aandelen op naam
Beslag op periodieke betalingen
Beslag op niet-periodieke betalingen
Beslag onder schuldeiser zelf ('eigenbeslag')
Executie tot afgifte roerende zaken
Beslag afgifte roerende zaken
Beslag onroerende zaken (excl. kadastraal recht)
Ontruiming onroerende zaken
Faillissementsoproeping
Diverse aanzeggingen
Opheffing beslag onroerende zaken (excl. kad. recht)
Dreiging/poging beslag roerende zaken

 
 

103,33
114,01
74,66
137,78
283,91
 103,68
299,26
154,14
219,54
182,79
318,01
136,76
189,27
270,96
82,87
82,87
67,52
64,90

 

Vragen over de tarieven ambtshandelingen

Zoekt u een tarief dat niet in bovenstaande lijst staat vermeld? Klik dan hier voor een uitgebreid overzicht: volledig overzicht tarieven ambtshandelingen 2022.

Heeft u vragen over de tarieven of totale kosten van tenuitvoerlegging? Neem dan aub contact met ons op. 

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht bij het samenstellen en aanbieden van deze informatie, aanvaarden wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.